Nieuw bestuurslid

We zijn blij dat Chris Jonker tussentijds is toe getreden tot het bestuur. Chris, vader van Boris die in de E-jeugd 4 speelt, zal zich bezig gaan houden met sponsorzaken. We zijn blij dat we iemand gevonden hebben die zich met sponsoring gaat bezig houden en ook nog zitting wil nemen in het bestuur. Chris is voortvarend begonnen. Binnenkort ontvangen alle leden een brief met een nieuwe sponsoractie bij Avia, en andere mogelijkheden om de club te ondersteunen. We wensen Chris veel plezier bij zijn nieuwe functie binnen Lacom’91!