Bruisend door gezamenlijke inzet en plezier!

Leeftijdsindeling

LEEFTIJDSINDELING  SEIZOEN 2018 – 2019
De peildatum is 31 december
Geboren Leeftijd Indeling
2014 4 H-Jeugd
2013 5 H-Jeugd
2012 6 H-Jeugd
2011 7 F-Jeugd
2010 8 F-Jeugd
2009 9 E-Jeugd
2008 10 E-Jeugd
2007 11 D-Jeugd
2006 12 D-Jeugd
2005 13 C-Jeugd
2004 14 C-Jeugd
2003 15 B-Jeugd
2002 16 B-Jeugd
2001 17 A-Jeugd
2000 18 A-Jeugd
1999 19 Senior
voor 1999  20 en ouder Senior