Bruisend door gezamenlijke inzet en plezier!

Leeftijdsindeling

LEEFTIJDSINDELING  SEIZOEN 2017 – 2018
De peildatum is 31 december
Geboren Leeftijd Indeling
2013 4 H-Jeugd
2012 5 H-Jeugd
2011 6 H-Jeugd
2010 7 F-Jeugd
2009 8 F-Jeugd
2008 9 E-Jeugd
2007 10 E-Jeugd
2006 11 D-Jeugd
2005 12 D-Jeugd
2004 13 C-Jeugd
2003 14 C-Jeugd
2002 15 B-Jeugd
2001 16 B-Jeugd
2000 17 A-Jeugd
1999 18 A-Jeugd
1998 19 Senior
voor 1998  20 en ouder Senior